NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930-16/7/2021) - TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. 
  17/04/2021 00:32     |  Lượt xem 913   

Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 16-4, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Tại cuộc họp, đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã nghiên cứu, đóng góp một số ý kiến cụ thể vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Các ý kiến góp ý sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế; thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại…

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/gop-y-du-thao-chuong-trinh-hanh-dong-cua-tinh-uy-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-8213432/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.906.144