TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  16/04/2021 14:42     |  Lượt xem 63   

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh và Cam Lâm: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Sáng 15-4, UBMTTQ Việt Nam huyện Khánh Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, UBMTTQ Việt Nam huyện đã lập danh sách sơ bộ 58 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, cả 58 người được cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm từ 63% đến 100%, không có người dưới 50% nên đều đủ điều kiện để đưa vào danh sách hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tuy nhiên, có 6 người viết đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất danh sách chính thức 52 người đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 18 người tái cử (chiếm 34,6%), 27 người dân tộc thiểu số (chiếm 51,9%), 21 nữ (chiếm 40,4%), 18 người dưới 40 tuổi (chiếm 34,6%), 7 người ngoài Đảng (chiếm 13,5%) và tôn giáo 2 người (chiếm 3,8%).     


Tại cuộc bầu cử lần này, Khánh Sơn được bầu 30 đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


. Sáng cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND huyện của 5 người. Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thống nhất danh sách chính thức 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo về cơ cấu và thành phần, trong đó ứng cử viên nữ 23 người (chiếm 42,6%); ứng cử viên dưới 40 tuổi 25 người (chiếm 46,3%).


. Chiều 15-4, UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tại huyện Cam Lâm, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức từ ngày 24-3 đến 11-4. Cử tri tham dự các hội nghị đảm bảo về số lượng theo luật định; cử tri tín nhiệm 100% đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu đã thống nhất lập danh sách chính thức 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-huyen-khanh-son-van-ninh-va-cam-lam-to-chuc-hoi-nghi-hiep-thuong-lan-thu-ba-8213322/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.207.307