TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  15/04/2021 09:17     |  Lượt xem 105   

Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Trung ương Đoàn vừa có công văn về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.


Theo đó, Trung ương Đoàn đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ quan thuộc Trung ương Đoàn triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến cơ sở và chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị có điều kiện tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực và có thành tích tốt trong cuộc thi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi trên các báo, cổng, trang thông tin điện tử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc hoặc các hình thức phù hợp khác. Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, trang tin của các cấp bộ đoàn tuyên truyền, giới thiệu kế hoạch, thể lệ cuộc thi...


Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức, nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/tuyen-truyen-huong-ung-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-8213222/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.207.319