TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Gặp mặt các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chiều 22-4, các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt các vị nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý vụ "Ngổn ngang Hòn Rồng"
Sau khi Báo Khánh Hòa ngày 10-3-2021 đăng bài viết “Ngổn ngang Hòn Rồng” (TP. Cam Ranh), ngày 16-3, Tỉnh ủy có công văn gửi UBND tỉnh yêu cầu xử lý tình trạng phá rừng, san ủi và xây dựng trái phép tại núi Hòn Rồng.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch
Ngày 22-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021
Thường trực Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021.
Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan để xảy ra thiệt hại do thiên tai
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (gọi tắt là Chỉ thị số 42).
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo giải quyết vấn đề báo nêu
Chiều 29-9, tại buổi giao ban công tác tháng 9, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan...
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thường trực Tỉnh ủy vừa có công văn gửi các huyện, thị, thành ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo trong tình hình mới
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh
Xử lý các trạm trộn bê tông không giấy phép theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy
Ngày 18-8, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc xử lý đối với các trạm trộn bê tông không phép trên địa bàn tỉnh.
Khánh Hòa: Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn số 3865 về việc triển khai Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 4 vấn đề Báo Khánh Hòa phản ánh
Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo xác minh, xử lý 4 vấn đề Báo Khánh Hòa phản ánh trên địa bàn huyện thời gian qua.
Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2020.
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 02/3/2020 đến 06/3/2020
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 06/3/2020 và kết luận...
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 28/02/2020 và kết luận một số nội dung...
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 21/02/2020 và kết luận...
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 14/02/2020 và kết luận..
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 07/02/2020 và kết luận...
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh trong giao ban tuần từ ngày 20/01/2020 đến 31/01/2020
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban vào sáng ngày 31/01/2020 và kết luận yêu cầu:

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 9.205.618