TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tìm hiểu về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, bản thân tôi nhận thấy ở nội dung về lĩnh vực văn hóa đã được nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn những mặt hạn chế của việc thực hiện xây dựng nền văn hóa trong thời gian qua.
Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chính sách về quốc phòng, an ninh cần cụ thể hơ
Quốc phòng, an ninh là lĩnh vực quan trọng, nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên luôn được thể hiện sâu sắc và rõ nét trong văn kiện các kỳ đại hội Đảng. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã nhận định, đánh giá, định hướng chính sách về lĩnh vực quốc phòng, an ninh sát với tình hình thực tế và có sự bổ sung, phát triển mới.
Đồng chí Trần Hồng Minh - Sở Công Thương: Cần có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở Thứ Năm, 05/11/2020, 22:48 [GMT+7]
Tôi nhất trí cao với dự thảo các văn kiện mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong dự thảo Báo cáo chính trị, tôi có ý kiến về xây dựng tổ chức Công đoàn (CĐ).
Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Cần làm rõ hơn vai trò của Nhà nước đối với kinh tế thị trường
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Cần có giải pháp phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu
Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị đầy đủ, toàn diện, có bố cục, kết cấu chặt chẽ, khoa học và hợp lý. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá rất sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2015 - 2020. Những hạn chế, tồn tại, dự thảo báo cáo đã phân tích, đánh giá rất nghiêm túc.
Cần đánh giá sâu hơn ảnh hưởng của dịch Covid-19
heo tôi, các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.
Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cần có chính sách phát triển cụ thể cho ngành Y tế
Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được thể hiện khoa học, bảo đảm vừa có tính kế thừa của các nhiệm kỳ đại hội trước, vừa bổ sung được những nội dung mới từ thực tiễn.
Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để lấy ý kiến Nhân dân
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện:
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Trong những năm qua, tỉnh Khánh Hòa có những bước phát triển vượt bậc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Đặc biệt, hạ tầng kỹ thuật lưới điện được quan tâm đầu tư đúng mức để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Các vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã được đầu tư lưới điện, đảm bảo 100% người dân sử dụng điện lưới quốc gia.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Những năm qua, việc đầu tư các nguồn lực để phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông được tỉnh quan tâm. Nhiều dự án mang tính động lực đã hoàn thành, tạo tính kết nối thuận tiện như: Đường Võ Nguyên Giáp, đường Phong Châu, đường Số 4 (TP. Nha Trang), 2 cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 và Quốc lộ 1C; dự án BOT Quốc lộ 26, đường vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, đường Cải tuyến Tỉnh lộ 1B; các cảng tổng hợp: Nam Vân Phong, Bắc Vân Phong - giai đoạn mở đầu; đường cất hạ cánh số 2; Nhà ga hành khách Quốc tế Cam Ranh.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Trân trọng gửi đến bạn đọc toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước”.
Cần sớm hoàn thiện các dự án khu đô thị mới
Những năm qua, tỉnh đã chú trọng vào việc đầu tư, phát triển đô thị, qua đó đã và đang tạo ra nhiều thay đổi. Trong đánh giá của dự thảo báo cáo chính trị đã nói rất kỹ là có bao nhiêu quy hoạch phân khu, bao nhiêu quy hoạch chi tiết…
Cần nêu rõ hơn kết quả cải cách thủ tục hành chính
Cần nêu rõ hơn kết quả cải cách thủ tục hành chính
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII Cần quan tâm đầu tư nguồn nhân lực cho ngành Y tế
Qua nghiên cứu văn kiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tôi rất tâm đắc khi Đảng bộ đã thể hiện quan điểm rõ ràng, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới.
Cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác
Ông Nguyễn Thế Sương -  Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa: Cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác
Cần nêu rõ hơn vai trò của thanh niên
Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, có tính khái quát cao và toàn diện, nêu bật được những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Cần nêu rõ nét hơn về giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Cần nêu rõ nét hơn về giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII
Ngày 16-6, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tiếp tục có chính sách chăm sóc người cao tuổi
Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa: Tiếp tục có chính sách chăm sóc người cao tuổi
Đề nghị rút gọn và làm rõ một số nội dung
Đọc dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, tôi cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục của dự thảo. Tuy nhiên, tôi thấy báo cáo còn dài, có một số nội dung hơi dàn trải, chưa tập trung trọng tâm, đề nghị nghiên cứu rút gọn, đồng thời nên có thêm phụ lục để minh họa.

Thông báo
Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Video Clip
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 7.622.022